armtown.com

22 february 2007

Ս.թ. փետրվարի 20-ինՄինսկիՅանկաԿուպալայիանվանԱզգայինակադեմիականթատրոնիբեմումՎիլյամՍարոյանի «Հեյ, ո՞վկաայդտեղ» ստեղծագործությանբեմադրությամբհանդեսեկավՄոսկվայիհայկականթատրոնը: ՍլավաՍտեփանյանիղեկավարածայսթատերախումբըձեւավորվելէՌուսաստանում` Հայաստանիդեսպանատանաջակցությամբ:

ԻնչպեստեղեկացնումենՀՀԱԳՆմամուլիեւտեղեկատվությանվարչությունից, թատերախմբիելույթըՄինսկումկազմակերպվելէրբելառուսահայհամայնքինախաձեռնությամբեւմասնակցությամբ, ՌուսաստանումՀայաստանիդեսպանությանաջակցությամբ, ՅանկաԿուպալայիանվանԱզգայինակադեմիականթատրոնիեւԲելառուսումՀայաստանիդեսպանությանմիջեւկնքվածհամագործակցությանպայմանագրիհիմանվրա:

ՀանդիսատեսներիթվումՀայաստանիդեսպանՕլեգԵսայանինընկերակցումէինԲելառուսիմշակույթինախարարությանեւՄինսկումհավատարմագրվածդիվանագիտականառաքելություններիղեկավարներ: Թատերախմբիարտագնաայսանդրանիկելույթնարժանացավդահլիճիբուռնծափահարություններին:

Our booklet

Tripadviser

Let's be friends